• Bouw & Duurzaamheid

  We wonen in een wijk met gezinnen, alleenstaanden, jongeren en ouderen, kortom een plek voor iedereen. Wij willen in De Wijert gezond, comfortabel en duurzaam kunnen (blijven) wonen, ook als we ouder worden.

  LEES MEER
 • Verkeer & Veiligheid

  Wij willen wonen in een verkeersluwe en verkeersveilige wijk. Woongebieden en wegen voor doorgaand verkeer zijn gescheiden en sluipverkeer komt niet meer voor.

  LEES MEER
 • Groen & Buitenzijn

  De wens is om in een groene wijk De Wijert te wonen met een hoog niveau van groen onderhoud en schone straten met bankjes om elkaar te ontmoeten.

  LEES MEER

Welkom op de website van Wijkdeal de Wijert


Wijkdeal de Wijert is een participatie traject in de wijk De Wijert waarin bewoners in samenspraak met de andere partijen die in de wijk belangen hebben beslissen over de te besteden middelen en het meerjarenbeleid van de wijk. Dit gebeurt middels een cocreatief proces. De wensen van de bewoners spelen hierin een centrale rol en worden gekoppeld aan de belangen, kennis en kunde van de andere partijen inclusief de gemeente. Zo ontstaat de agenda van de wijk.

Vanuit de Innovatiewerkplaats wordt meegekeken, meegedaan en meegedacht in dit project, om uiteindelijk ook hier de koppeling met het onderwijs te kunnen maken. Zo kunnen wijkbewoners straks samen met studenten en de gemeente Groningen aan de slag om vorm te geven aan hun ideeën.


Heb je een vraag? Neem contact op!

ACTUEEL

De laatste nieuwsitems en de aankomende evenementen staan hieronder:

 • MELD JE AAN VOOR DE NIEUWSBRIEF:

 • Innovatiewerkplaats Helpman De Wijert:


  Van Schendelstraat 9
  9721 GV Groningen
  Tel: 06 40507999

Wie zijn we (Innovatiewerkplaats Helpman/de Wijert)

Innovatiewerkplaats Helpman/de Wijert is een samenwerkingsverband tussen Terra MBO Groningen, Hanzehogeschool en andere onderwijsinstellingen, de gemeente Groningen en bewoners, ondernemers en instellingen uit de wijk.

De innovatiewerkplaats wil studenten van verschillende onderwijsinstellingen en opleidingen verbinden aan vraagstukken in de wijken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld het maken van een ondernemersplan voor een startende ondernemer, hulp bij het invullen van belastingaangifte, het aanleggen van een publieke groenvoorziening of onderzoek doen naar kansen en mogelijkheden om healthy ageing in de regio te bevorderen, dan wel het begeleiden van start ups.

Annet Muller-ter Veen is als manager van de Innovatiewerkplaats verantwoordelijk voor het operationaliseren van de verbinding tussen onderwijs, overheid, ondernemers en wijkbewoners.

Workshops en bijeenkomsten
– Ondernemers ik onderneem ‘t (ondernemers) en gemeente (PTO)
– Bewoners (wijkdeal) (stichting doet)
– Studenten (workshops proactief)

Wat doen we

Innovatiewerkplaats Helpman/de Wijert is een samenwerkingsverband tussen Terra MBO Groningen, Hanzehogeschool en andere onderwijsinstellingen, de gemeente Groningen en bewoners, ondernemers en instellingen uit de wijk.

De werkwijze van de Innovatiewerkplaats

De werkwijze van de Innovatiewerkplaats is circulair (zie figuur 1). Dit wil zeggen dat het werkproces een terugkerend proces is, waarbij de taken en rollen via een vloeiend systeem aan elkaar door worden gegeven. In iedere fase van het proces zijn diverse rollen gedefinieerd, die allemaal gerelateerd zijn aan de quadruple helix en daarin hun eigen identiteit inbrengen ten behoeve van het integrale proces van een leven lang leren.

Werkwijze van de IWP in schematisch model weergegeven:…

Dit geeft aan dat alle betrokken partijen lerende zijn in de samenwerking aan het project. Lerende met elkaar en lerende van elkaar.